רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: עמית ליכטמן

כיתות השכבה

 • י1
  מחנכ/ת: נתי ניסים

  כיתת שילוב

 • י2
  מחנכ/ת: דניאלה טפירו טויזר

  כיתת נחשון / הזנק לאקדמיה

 • י3
  מחנכ/ת: נעמה אכרהם

  כיתת שוחרות - מדעית טכנולוגית

 • י5
  מחנכ/ת: עידו עטרי

  כיתת אתג״ר

 • י6
  מחנכ/ת: עמית ליכטמן

  כיתת חשמל (טו״ב)

 • י4
  מחנכ/ת: מיטל בן דוד

  כיתת מב״ר