רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: שרית מוריוסף

כיתות השכבה

 • יב1
  מחנכ/ת: שולמית זוהר

  כיתת שילוב

 • יב2
  מחנכ/ת: אביתר אלוק

  כיתת נחשון / הזנק לאקדמיה

 • יב3
  מחנכ/ת: אורלי אלקיים

  כיתת שוחרות - מדעית טכנולוגית

 • יב5
  מחנכ/ת: שירן טרבלסי

  כיתת אתג״ר

 • יב6
  מחנכ/ת: עדית דדון

  כיתת טו"ב - חשמל

 • יב4
  מחנכ/ת: שרית מוריוסף

  כיתת מב״ר