הפרויקטים שלנו

עזריאלי

התכנית פועלת בחטיבות הביניים – כיתות ז'-ט' – שלב משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים רבים המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים ומלווה אותם בשלוש שנות לימודיהם בחטיבת הביניים. התכנית הנה תכנית הוליסטית וייחודית, המקיפה את התלמיד...

פרויקט טו״ב: טכנאים ובגרות

תכנית טו"ב נותנת מענה לתלמידים אלה ומאפשרת להם התפתחות מקצועית, וסיכויי תעסוקה והשתכרות עתידיים גבוהים יותר. כמו כן, תורמת התכנית להגברת...

פרויקט תפנית בחינוך

פרויקט תפנית בחינוך הינו מערך תמיכה להעצמת בתי ספר יסודיים בפריפריה, המכוון למתן מענה מקיף לכלל התלמידים – מעטפת של תמיכה לימודית, חברתית...

פרויקט קדם עתידים

פרויקט קדם עתידים מפעיל לתלמידי בתי הספר העל-יסודיים תכניות שמטרתן היא להעצים את התלמידים בלימודי המתמטיקה (4-5 יח״ל), פיזיקה, אלקטרוניקה,...

תוכנית נחשון

תכנית נחשון היא תכנית לטיפוח ולפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת ישראל. התכנית יונקת את תפישת החינוך וההכשרה שלה...

תוכנית הזנק לאקדמיה

תכנית "הזנק לאקדמיה" היא תכנית המשך לבוגרי תכניות העמותה שלמדו בתיכון, שפועלת בכל האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות המובילות בארץ. ...

לב״ם – לקראת בגרות מלאה

תכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה הפועלת מספר שנים בבתי הספר במימון מלא של משרד החינוך, אגף א' חינוך על יסודי, ממשיכה לפעול לקראת מועד חורף...