תוכנית נחשון

תכנית נחשון היא תכנית לטיפוח ולפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת פוטנציאל לעתודה מובילה למדינת
ישראל. התכנית יונקת את תפישת החינוך וההכשרה שלה מתכנית העילית הצבאית – אקדמית תלפיות
ומתבצעת במסגרת כיתות ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר תיכון בישראל.
התכנית היא פרי יזמה של משהב"ט / תכנית תלפיות, ומיועדת להעצמת החינוך הממלכתי: כפי שמערכת
הביטחון וצה ל", ובכללם תכנית תלפיות, נהנים מפרותיה של מערכת החינוך, כך מערכת הביטחון באמצעות
תכנית תלפיות רואה לנכון לתרום למערכת החינוך תפישות חינוך והכשרה ייחודיות ומוכחות. במסגרת זו,
תכנית נחשון הינה תפישה חינוכית כוללת, המבוססת כאמור על תפישת החינוך וההכשרה של תכנית תלפיות,
להעצמת כל תלמיד באופן מקביל ומאוזן בשלושה בסיסי כוח – השכלתי, אישי-חברתי וערכי, היוצרים ביחד
שלם הגדול מסכום חלקיו.

ערכי התכנית
ערכי תכנית נחשון נגזרים באופן ישיר מדמות הבוגר המיועד שלה :
.1 חתירה מתמדת למצוינות אישית ומקצועית .
.2 הובלה ותרומה לעם, למדינה ולחברה .
.3 צדק ויושר .
.4 מחויבות לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית מתקדמת