פרויקט תפנית בחינוך

 

 

פרויקט תפנית בחינוך הינו מערך תמיכה להעצמת בתי ספר יסודיים בפריפריה, המכוון למתן מענה מקיף לכלל התלמידים – מעטפת של תמיכה לימודית, חברתית ורגשית, המאפשרת לכל ילד לממש את יכולתו.

היוזמה להקמת "תפנית בחינוך"– נולדה מנסיון שצברו קרן רש"י, ג'וינט ישראל ופדרציית דטרויט בתכנון ומימון התערבויות רב-מערכתיות בבתי ספר והפעלתן.

 המטרה להביא לשיפור בר-מדידה בניהול ובמיומנות המקצועית של המורים, בהישגים הלימודיים של התלמידים וטיפוח יכולותיהם. סל המענים של התכנית מותאם לצרכיו של כל בית ספר.

הפעולה נעשית בתאום, שיתוף ומיצוי כלל המשאבים והגורמים הפועלים בתוך ביה"ס, פורמאליים ובלתי-פורמאליים, במטרה להשיג השפע מירבית. העמותה לתפנית בחינוך שואפת ליצירת שינוי ברמה היישובית, באמצעות הפעלת מיזם רבדים בכל בתי-הספר ביישוב.

 ֿ

מדידה והערכה

על פעולות המיזם אנו מבצעים תהליכי מדידה והערכה. מימדי הערכה ממוקדים בתחום הרגשיו הלימודי. ממצאי ההערכה, הן הפנימיים והן החיצוניים (כולל בדיקת תוצאות מצי"ב בהיבט רב-שנתי), מראים שיפור ניכר בתפקוד הלימודי ועליה בהישגיהם הלימודיים. מבדיקת תוצאות המיצ"ב של בתיה"ס בתכנית, ובהשוואה לבתי ספר בעלי מאפיינים דומים ברקע הסוציו-אקונומי והמצב הלימודי, נמצא כי בעוד הציונים בקבוצת ההשוואה היו הרבה מתחת לממוצע הארצי, בתי הספר של רבדים היו קרובים לממוצע ואף מעליו