פרויקט טו״ב: טכנאים ובגרות

תכנית טו"ב נותנת מענה לתלמידים אלה ומאפשרת להם התפתחות מקצועית, וסיכויי תעסוקה והשתכרות עתידיים גבוהים יותר. כמו כן, תורמת התכנית להגברת חוסנה הכלכלי, הביטחוני והחברתי של מדינת ישראל. התכנית מאפשרת לתלמידים לממש את יכולותיהם ואת רצונותיהם ומכינה עתודה טכנולוגית למשק, לתעשייה ולצה"ל וללימודי המשך להנדסאים, או לימודים במכללות אקדמיות במסלולים טכנולוגיים.