התכנית פועלת בחטיבות הביניים – כיתות ז'-ט' – שלב משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים רבים המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים ומלווה אותם בשלוש שנות לימודיהם בחטיבת הביניים. התכנית הנה תכנית הוליסטית וייחודית, המקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים שונים – לימודי, חברתי והורים. התכנית פועלת בסוף יום הלימודים.