לב״ם – לקראת בגרות מלאה

תכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה הפועלת מספר שנים בבתי הספר במימון מלא של משרד החינוך, אגף א' חינוך על יסודי, ממשיכה לפעול לקראת מועד חורף תשע"ז .

לב"ם היא תוכנית שמטרתה הגדלת אחוז התלמידים המצליחים בבחינות הבגרות באמצעות גיוון שיטות הוראה ועבודה פדגוגית. 
התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י"א , י"ב הניגשים לבחינות בגרות במועד קיץ תשע"ו ותופעל בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה.

ויצ"ו ו"אדיוסיסטמס" חברו לצורך ביצוע איכותי של תוכנית לב"ם, על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לתלמידים ולצוותי ההוראה בבתי הספר.