הענקת תעודת בגרות ערכית

יום ערכי, תלמידי יב מציגים את מוקדי ההתנדבות בהם לקחו חלק במהלך שלוש שנים.נתינה וערכים …והיום הם מציגים את עבודתם התלת שנתית שתעניק להם תעודת בגרות ערכית על פי חוקת הזכאות החדשה.