משולחן המנהל מספר 3

תלמידים, הורים ומורים יקרים, בחרתי לפתוח הפעם את "משולחן המנהל בנושא אליו נדרשת החברה הישראלית יום ביומו- סבלנות וסובלנות כפועל יוצא של הוקעת אלימות לסוגיה. בשבוע שעבר ציינו את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, אשר הוחלט ע"י בנובמבר. מטרותיו של יום 25, בכל 1999 העצרת...

שכבות ט-י יוצרים גרפיטי

יוצרים גרפיטי שכבות ט- י דמויות המשקפות את המושג מנהיגות בעיניי התלמידות והתלמידים – בהנחיית ובהובלת האמן אייל אסולין ומכללת בצלאל. יום...